Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Federalno tužilaštvo
Federacije Bosne i Hercegovine

ODRŽAN SASTANAK V.D. GLAVNOG FEDERALNOG TUŽIOCA I GLAVNE KANTONALNE TUŽITELJICE KANTONALNOG TUŽILAŠTVA KANTONA SARAJEVO

15.11.2019.

Sarajevo, 15.11.2019.- Povodom zajedničkog stava Proširenog kolegija glavnih tužilaca u Federaciji, donesenog u januaru ove godine o prioritetnom postupanju kantonalnih tužilaštava u predmetima korupcije i organizovanog kriminala, te hitnog sačinjavanja planova njihovog rješavanja, danas su se u Sarajevu sastali ispred Federalnog tužilaštva FBIH v.d. glavnog federalnog tužioca Tihomir Jurko i federalni tužilac Slavo Lakić i Sabina Sarajlija glavna kantonalna tužiteljica ispred Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Cilj sastanka je pružanje stručne i organizacione pomoći Federalnog tužilaštva FBIH u unapređenju efikasnosti u radu na predmetima organizovanog kriminala i korupcije, kao i praćenje i kontrola, kako dinamike u postupanju, tako i njihovog rješavanja. Poseban akcenat stavljen je na predmete visoke i srednje korupcije.

V.d. glavnog federalnog tužioca Tihomir Jurko je istaknuo da će Federalno tužilaštvo FBIH  pružati svaki vid pomoći kantonalnim tužilaštvima u Federaciji u cilju intenziviranja rada na rješavanju predmeta organizovanog kriminala i korupcije.

Napominjemo da su sva kantonalna tužilaštva u Federaciji sačinila planove rješavanja predmeta koji se odnose na krivična djela korupcije i organizovanog kriminala, uz naznake svih mjera i aktivnosti na unapređenju efikasnosti rada na ovim predmetima, te iste dostavila Federalnom tužilaštvu FBIH. 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh