• logo
 • osnovna stranica
 • Federalno tužilaštvo
  Federacije Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Vaša pitanja
 • Važne informacije
 • Podnošenje pritužbi

  Podnošenje pritužbi

  S obzirom da glavni federalni tužilac ima prava nadzora nad radom kantonalnih tužilaštava u cilju garantovanja zakonitosti i efikasnoti postupaka, kantonalna tužilaštva su obavezna da na zahtjev glavnog federalnog tužioca dostave izvještaje o predmetima sa detaljnim opisom preduzetih mjera. Pravo nadzora nad radom kantonalnih tužilaštava obuhvata i pravo glavnog federalnog tužioca da kantonalnim tužilaštvima kao podređenim može davati opšta ili pojedinačna obavezna uputstva u svim situacijama kada glavni federalni tužilac posumnja da kantonalna tužilaštva nisu primijenila ili su nepravilno primijenila Krivični zakon Federacije BiH ili da se gonjenje krivičnih djela ne može efikasno sprovesti u nadležnosti kantonalnog tužilaštva (član 9 i član 20 Zakona o Federalnom tužilaštvu FBiH).

  Najčešći način dobijanja informacija o radu kantonalnih tužilašatva predstavljaju obraćanja građana ili institucija glavnom federalnom tužiocu, u kojima se podnose pritužbe na rad i odluku određenog kantonalnog tužilaštva u konkretnom krivičnom predmetu, u smislu da je nepravilno primjenjen Krivični zakon Federacije BIH. 

  Tim povodom, glavni federalni tužilac u pravilu provjerava osnovanost pritužbe pribavljanjem izvještaja i/ili konkretnog krivičnog predmeta od određenog kantonalnog tužilaštva radi vršenja uvida, nakon čega, ako ocijeni da je pritužba osnovana, daje obavezne pojedinačne upute o mjerama i aktivnostima koje je potrebno preduzeti u cilju donošenja pravilne i zakonite odluke u tom predmetu.

   

    

  1517 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1