• logo
 • osnovna stranica
 • Federalno tužilaštvo
  Federacije Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Opće informacije

  Zakonom o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 38/05 od 04.07. 2005. godine, a stupio na snagu 12.07.2005. godine), pa je odredbama od člana 25. do člana 29. utvrđena stvarna i mjesna nadležnost općinskih, kantonalnih sudova i Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Stupanjem na snagu tog Zakona, prestaje da važi Zakon o Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine.

  Nadležnost Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine bila je utvrđena članom 16. Zakona o Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“; broj: 19/03) i prema toj odredbi Federalno tužilaštvo je imalo prvostepenu krivičnu nadležnost, jer je prvostepenu krivičnu nadležnost imao i Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine.

  Međutim, stupanjem na snagu Zakona o sudovima Federacije Bosne i Hercegovine, ta odredba je prestala važiti (član 80. stav 1. i 2.), tako da Federalno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine nema više prvostepene krivične nadležnosti, s obzirom na to da prvostepene krivične nadležnosti nema ni Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine.

  1254 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1