• logo
 • osnovna stranica
 • Federalno tužilaštvo
  Federacije Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad tužilaštva
 • Historijat
 • Osnivanje i historijat tužilaštva

  Historijat i osnivanje Federalnog tužilaštva FBiH

  Federalno tužilaštvo je osnovano Zakonom o Federalnom tužilaštvu (Službene novine FBIH broj: 2/95, 9/96, 6/97, 14/97 i 33/99), koji se počeo primjenjivati od 1. marta 1995. godine, kada je i prestalo sa radom Republičko javno tužilaštvo.   

  Visoki predstavnik za BiH Odlukom broj: 32/02 od 21. augusta 2001. godine donosi Zakon o Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH broj 42/02 od 3. septembra 2002. godine) kojom osniva Federalno tužilaštvo FBiH na privremenoj osnovi dok Parlament FBiH ne usvoji ovaj Zakon. Stupanjem na snagu ovog Zakona (11. septembar 2002. godine) prestao je da važi prethodno pomenuti Zakon.

  Odredbom člana 36 ovog Zakona bilo je propisano da se Federalno tužilaštvo osniva na dan koji ustanovi VSTV FBiH koje će javno objaviti svoju odluku u Službenim novinama FBiH.

  Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavničkog doma održanoj 25.03.2003. godine, kao i na sjednici Doma naroda od 28.03.2003. godine usvojio je Zakon o Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH broj 19/03).

  Odlukom VSTV FBiH  o osnivanju Tužilaštva Federacije BiH i imenovanja tužilaca u Tužilaštvo Federacije BiH (Službene novine FBiH broj 7/03 od 25.02.2003. godine) osnovano je sa 1. aprilom 2003. godine Federalno tužilaštvo Federacije BiH, dok su slijedeće osobe imenovane na mjesta Federalnih tužilaca u Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine: Zdravko Knežević (glavni federalni tužilac), Alma Tirić (zamjenica glavnog federalnog tužioca), Ivo Bradvica (zamjenik glavnog federalnog tužioca), te federalni tužioci Vlado Mišković, Dragan Stupar, Sead Temim, Nermina Mutevelić, Hajrija Hadžiomerović-Muftić, Miroslav Marković.  

  1358 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1