Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Federalno tužilaštvo
Federacije Bosne i Hercegovine

Često postavljana pitanja

   1 - 3 / 3  

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Obavještenje

Obavještenje

Informacije o ishodu rješavanja prijava i pritužbi ili postupanja po podnescima podnesenih od strane nepoznatih osoba ili osoba nepoznate odnosno netačne adrese mogu se naći na oglasnoj ploči Federalnog tužilaštva FBiH.

Da li Federalno tužilaštvo FBiH može voditi istrage u krivičnim predmetima?

Da li Federalno tužilaštvo FBiH može voditi istrage u krivičnim predmetima?

Federalno tužilaštvo FBiH je zakonom ovlašteno da može narediti sprovođenje istrage u svim predmetima iz nadležnosti kantonalnih tužilaštava. Sadašnja kadrovska i materijalna osposobljenost Federalnog tužilaštva FBiH, kao i obaveze pred Vrhovnim sudom FBiH, ne omogućava angažovanje federalnih tužilaca u prvostepenom krivičnom postupku.

Da li Federalno tužilaštvo FBiH može podizati optužnice u krivičnim predmetima?

Da li Federalno tužilaštvo FBiH može podizati optužnice u krivičnim predmetima?

Federalno tužilaštvo FBiH je zakonom ovlašteno da može podizati optužnice u krivičnim predmetima iz nadležnosti kantonalnih tužilaštava i iste zastupati pred općinskim i kantonalnim sudovima u Federaciji BiH. Zbog sadašnje kadrovske i materijalne osposobljenosti Federalnog tužilaštva FBiH, te obaveza koje Federalno tužilaštvo FBiH ima u drugostepenim postupcima pred Vrhovnim sudom FBiH ova procesna mogućnost se u praksi ne koristi

   1 - 3 / 3