Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Federalno tužilaštvo
Federacije Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Riječ v.d. glavnog federalnog tužitelja

Poštovani posjetioci,

Dobro došli na web stranicu Federalnog tužiteljstva Federacije Bosne i Hercegovine.

Nadamo se da ćete na ovoj stranici pronaći informacije za koje ste zainteresovani.

Ovakav savremeni način komunikacije Federalnog tužiteljstva Federacije Bosne i Hercegovine sa javnošću, predstavlja ne samo ostvarenje naše želje da rad ovog Tužiteljstva učinimo transparentnijim, nego i praktičnu realizaciju strateškog cilja koji smo postavili u oblasti odnosa sa javnošću sa željom da dostupnost informacijama, u mjeri u kojoj to zakon dozvoljava,  bude način građenja međusobnog razumijevanja i jačanja povjerenja javnosti u rad ovog Tužiteljstva.

Bićemo vam veoma zahvalni za sve konstruktivne prijedloge i sugestije u vezi sa sadržajem naše web stranice, te ćemo iste s pažnjom razmotriti u nastojanju da ova web stranica sadržajno bude što bogatija.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Zdravko Knežević - glavni federalni tužilac

Zdravko Knežević, rođen je 8.11.1948. godine u Prijedoru, država Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Sarajevu. Zvanje diplomiranog pravnika je stekao 1972. godine na Pravnom fakultetu u Sarajevu.

Prva radna iskustva stiče od 1973. godine u RMK Zenica – Željezara Zenica, radeći na mjestima pravnog referenta, glavnog pravnika, te šefa Odjeljenja za imovinsko-pravne poslove, gdje ostaje do 1978. godine. Od 1979. godine počinje sa radom u Opštinskom tužilaštvu u Zenici, gdje je, nakon položenog pravosudnog ispita, imenovan za zamjenika opštinskog javnog tužioca, a 1982. godine i za opštinskog javnog tužioca i na tom mjestu ostaje skoro dva mandata.

U toku 1986. godine, obavljao je dužnost potpredsjednika Skupštine opštine Zenica. Od 1987. do 1990. godine obavlja dužnost pomoćnika republičkog sekretara za pravosuđe i organizaciju uprave, nakon čega je u maju 1990. godine, izabran za sudiju Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine i na toj dužnosti ostaje do maja 1992. godine. U junu iste godine, stupa na dužnost republičkog javnog tužioca i obavlja je do 1994. godine. Kao savjetnik za pravne poslove, u preduzeću “Međunaradni aerodrom Sarajevo”, radio je od 1998. do 2001. godine, nakon čega je imenovan za zamjenika federalnog tužioca. Dužnost glavnog federalnog tužioca, preuzeo je 1. aprila 2003. godine i tu dužnost i danas obavlja.

U proteklom periodu bio je član Predsjedništva Udruženja tužilaca FBiH, kao i predsjednik Upravnog odbora Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine. Član je, od 2006. godine, VSTV BiH, Udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i organizovane ilegalne imigracije, Upravnog odbora Udruženja tužilaca BiH, Redakcije časopisa “Pravna misao”, te edukator u Centru za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh