• logo
 • osnovna stranica
 • Federalno tužilaštvo
  Federacije Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Predstavljen Nacrt dokumenta „Standardne operativne procedure u slučaju postupanja sa digitalnim dokazima i tragovima“

  02.11.2023.

  Nacrt dokumenta „Standardne operativne procedure u slučaju postupanja sa digitalnim dokazima i tragovima“ predstavljen je na XVI Stručnom savjetovanju tužilaca Bosne i Hercegovine, u sklopu Panela III „Nasilje nad djecom u digitalnom okruženju“.

  Nacrt je dio strateške oblasti „zakonodavstvo“, koja je inkorporirana u Strateški program sigurnosti djece u digitalnom okruženju u Federaciji BIH, a čiji sadržaj čini i Akcioni plan za borbu protiv nasilja nad djecom u digitalnom okruženju u F BIH 2021-2024 godine.

  Predstavljeni dokument odnosi se na aktivnosti 1-6 „Donošenje standardnih operativnih procedura u slučaju postupanja sa digitalnim tragovima i dokazima“, čiji je rok za realizaciju kraj 2023. godine. U izradi Nacrta dokumenta učestvovali su predstavnici Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine i Federalne uprave policije, pod pokroviteljstvom UNICEF-a BIH.

  Dokument ne obuhvata samo krivična djela počinjena putem računarskih tehnologija na štetu djece, nego i konkretizovane radnje koje se mogu primjenjivati na sva krivična djela predviđena Krivičnim zakonom F BIH. Takođe, isti će biti od pomoći predstavnicima kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova i svim kantonalnim tužiteljima u Federaciji, radi lakšeg razumijevanja i postupanja prilikom prikupljanja digitalnih dokaza.

  Nacrt dokumenta je usvojen od strane prisutnih učesnika, te su dogovorene buduće aktivnosti predviđene Akcionim planom, u kojima su nadležne institucije Federalno tužilaštvo F BIH u saradnji sa kantonalnim tužilaštvima i Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i druge institucije.

  Prikazana vijest je na:
  29 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Predstavljen Nacrt dokumenta „Standardne operativne procedure u slučaju postupanja sa digitalnim dokazima i tragovima“

  02.11.2023.

  Nacrt dokumenta „Standardne operativne procedure u slučaju postupanja sa digitalnim dokazima i tragovima“ predstavljen je na XVI Stručnom savjetovanju tužilaca Bosne i Hercegovine, u sklopu Panela III „Nasilje nad djecom u digitalnom okruženju“.

  Nacrt je dio strateške oblasti „zakonodavstvo“, koja je inkorporirana u Strateški program sigurnosti djece u digitalnom okruženju u Federaciji BIH, a čiji sadržaj čini i Akcioni plan za borbu protiv nasilja nad djecom u digitalnom okruženju u F BIH 2021-2024 godine.

  Predstavljeni dokument odnosi se na aktivnosti 1-6 „Donošenje standardnih operativnih procedura u slučaju postupanja sa digitalnim tragovima i dokazima“, čiji je rok za realizaciju kraj 2023. godine. U izradi Nacrta dokumenta učestvovali su predstavnici Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine i Federalne uprave policije, pod pokroviteljstvom UNICEF-a BIH.

  Dokument ne obuhvata samo krivična djela počinjena putem računarskih tehnologija na štetu djece, nego i konkretizovane radnje koje se mogu primjenjivati na sva krivična djela predviđena Krivičnim zakonom F BIH. Takođe, isti će biti od pomoći predstavnicima kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova i svim kantonalnim tužiteljima u Federaciji, radi lakšeg razumijevanja i postupanja prilikom prikupljanja digitalnih dokaza.

  Nacrt dokumenta je usvojen od strane prisutnih učesnika, te su dogovorene buduće aktivnosti predviđene Akcionim planom, u kojima su nadležne institucije Federalno tužilaštvo F BIH u saradnji sa kantonalnim tužilaštvima i Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i druge institucije.