Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Federalno tužilaštvo
Federacije Bosne i Hercegovine

Da li Federalno tužilaštvo FBiH može voditi istrage u krivičnim predmetima?

Federalno tužilaštvo FBiH je zakonom ovlašteno da može narediti sprovođenje istrage u svim predmetima iz nadležnosti kantonalnih tužilaštava. Sadašnja kadrovska i materijalna osposobljenost Federalnog tužilaštva FBiH, kao i obaveze pred Vrhovnim sudom FBiH, ne omogućava angažovanje federalnih tužilaca u prvostepenom krivičnom postupku.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh