Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Federalno tužilaštvo
Federacije Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Pregled zakazanih javnih sjednica na Vrhovnom sudu Federacije BiH u periodu 16.09.2013. – 20.09.2013.godine

Red

br.

Krivični predmet

okrivljenog:

Broj: KTŽ-KŽ

 

Krivično  djelo

iz člana

Termin sjednice:

datum i sat

 

1.

Mešić Demir

T03 0 KTŽ 0020368 13

03 0 K 009568 13 Kž

Čl. 289/2

  KZ FBiH

srijeda

18.09.2013.g.

u 10,00 sati

 

2.

Bičevci Baki i dr.

T03 0 KTŽ 0027345 13

03 0 K 010363 13 Kž 4

Čl. 289/2

v. čl. 31

KZ FBiH

srijeda

18.09.2013.g.

u 11,00 sati

 

3.

 

Zejnilović Adnan

T04 0 KTŽ 0006314 13

04 0 K 003856 13 Kž 3

Čl. 238/2

 KZ FBiH

četvrtak

19.09.2013. g.

u 10,00

 

4.

Močević Ranko

T09 0 KTŽ 0042868 13

09 0 K 016312 13 Kž 2

Čl. 246/4 preuz. KZ Srbije

četvrtak

19.09.2013. g.

u 12,00


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh