Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Federalno tužilaštvo
Federacije Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Pregled zakazanih pretresa na Vrhovnom sudu Federacije BiH u periodu od 18.03.2013. – 22.03.2013.godine

Red

br.

Krivični predmet

okrivljenog:

Broj: KTŽ-KŽ

 

Krivično  djelo

iz člana

Termin sjednice:

datum i sat

Zaduženi

Federalni  tužilac

 

 

1.

Herak Anel

KTŽ-K-38/12

09 0 K 004926 12 Kžk

Čl. 166/2 t. b)

  KZ FBiH

ponedjeljak

18.03.2013.g.

u 09,00 sati

Stupar D.

 

2.

Krištić Tunjo

KTŽ-K-1/13

03 0 K 004928 12 Kžk

Čl. 358/3 v. st. 1 

KZ FBiH

četvrtak

21.03.2013.g.

u 12,00 sati

Mutevelić N.

 

3.

Ćehaja Nedim

T09 0 KTŽ K 0023764 12

09 0 K 0013156 12 Kžk

Čl. 166/1 v. čl. 28 KZ FBiH

petak

22.03.2013.g.

u 09,00 sati

Lakić S.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh